Cowles Protekto Trim - 33-122 - 2" European Style - 34' Kit - Black Molding