Cowles Protekto Trim - 37-350 - 5/8" Lip w/Bead - 20' Kit - Chrome Molding