Triamco - 11522/12 - SuperTuff White Nylon Mesh Elastic Top Paint Strainer