Triamco - 11523/12 - SuperTuff White Nylon Mesh Elastic Top Paint Strainer